Pass

Những truyện dính vấn đề bản quyền gay gắt:

  • Pass vào cổng: Tiếng hàn của truyện muốn đọc
  • Pass chương: Pass của mỗi chương sau sẽ được gợi ý ở phần cuối bài của chương trước.

Những chuyện không dính bản quyền:

  • Pass vào cổng: Free
  • Pass chương:…

Bấm vào để đọc thêm….